Muziek en Cultuur

Voor een deel wordt het muziekonderwijs vormgegeven door eigen leerkrachten. Aan groep 5/6 wordt lesgegeven door een vakdocent van Scala. Dit wordt bekostigd door de gemeente Staphorst. Deze vakdocent geeft muziekles in groep 5 op alle scholen in Staphorst.

Als school nemen we binnen de gemeente deel aan het cultuur- en erfgoed project, Jong in Staphorst. Iedere groep krijgt op jaarbasis twee activiteiten aangeboden.
Daarnaast hebben we een vakleerkracht dramatische vorming. De leerlingen krijgen vanaf groep drie wekelijks een les dramatische vorming. Eén keer per jaar staan de leerlingen op het toneel voor hun ouders. Groep 8 voert aan het eind van het schooljaar hun eindmusical op.

Jaarlijks heeft de school een project periode van drie weken waarbinnen cultuur een belangrijke plaats inneemt.