Logopedie en schoolarts

De leerlingen van groep één/twee worden jaarlijks gescreend door de gemeentelijke logopedist (Jan Roze). Mochten er uit deze screening verdere noodzakelijke behandelingen voortvloeien moet u dit via uw zorgverzekering regelen. Dit vanwege de bezuiniging van de gemeente op logopedie. 

De leerlingen van groep twee en groep zeven worden jaarlijks gescreend door de schoolverpleegkundige. In een nagesprek met de ouders en met de groepsleerkracht wordt de uitkomst hiervan gemeld.