De visie van onze school

O.B.S. de Berkenhorst:

O.B.S. de Berkenhorst is een openbare basisschool. Dit betekent dat de school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, kleur, sekse of geaardheid. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waarbij de school een afspiegeling is van onze samenleving. 

Ons motto is "Samen groeien!"

 

Missie:

O.B.S. De Berkenhorst wil haar leerlingen voorbereiden op een snel veranderende wereld. Door het aanbieden van kennis en vaardigheden helpen we onze leerlingen bij hun ontwikkeling tot gelukkige, verantwoordelijke, creatieve personen met moreel besef. Dit doen we in partnerschap met onze leerlingen, hun ouders en de omgeving van de school. Zo helpen we samen onze leerlingen om te groeien met hun hoofd, hart en handen!

 

Visie:

1.Samen zijn: We willen een veilige plek zijn voor onze leerlingen. Dit betekent dat we onze leerlingen leren omgaan met zichzelf en met de ander. Kernwoorden hierbij zijn positivisme, respect, reflectie en autonomie.

2.Samen werken: Wij zijn een kleine dorpsschool, waar de leerlingen van alle groepen bij elkaar betrokken zijn. Dit betekent dat kinderen van alle leeftijden samenwerken en –spelen. Wij maken binnen ons onderwijs gebruik van uitdagende, coöperatieve werkvormen. Samen werken betekent ook dat we het belang inzien van het partnerschap tussen de school, onze leerlingen, hun ouders en de omgeving.

3.Samen leren:  Wij zijn er van overtuigd dat leren nooit  ophoudt. We zijn constant in ontwikkeling en leren in alle lagen. Ook weten we dat leren met vallen en opstaan gaat. Wij willen de ruimte bieden om te ontdekken en streven ernaar een uitdagende leeromgeving te creëren voor onze leerlingen, waarin ieder kind optimaal uitgedaagd kan worden.

4.Samenhang: Wij willen betekenisvol onderwijs geven. Dit betekent dat we onze leerlingen willen meegeven dat wat zij leren ‘echt’ is en niet op zichzelf staat.  De samenhang zien we ook terug in de doorgaande lijn die we binnen de school hebben op het gebied van de leerstof.

5.Samen uniek: Wij erkennen de eigenheid van ieder kind. Iedereen is verschillend. Naast het sterke gevoel van verbondenheid op onze school, streven wij ernaar dat ieder kind zijn eigen unieke talenten in beeld krijgt en kan ontwikkelen. Zo helpen wij de kinderen te worden wie zij willen zijn.


Bevoegd gezag:
Stichting Promes

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes gevormd. Zij is het bevoegde gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst.
Daarnaast behoren ook de Mackayschool (School voor zeer moeilijk lerenden) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) tot de Stichting.

De missie en visie van Stichting Promes vindt u op de website.