Openbaar Onderwijs

Een openbare school is onze samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Godsdienst en maatschappij krijgen alle aandacht; objectiverend, niet richtinggevend.

Een openbare school kent geen voorkeur.

Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.