Kwaliteit van het onderwijs op De Berkenhorst

 

"KWALITEIT op orde!"

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Berkenhorst op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.
De bevindingen van de inspecteur zijn geëvalueerd en maken deel uit van onze schoolontwikkeling.
Voor een hardwerkend team is dit natuurlijk plezierig.

 

Via onze stichting Promes worden nascholingscursussen gegeven op team-, IB- en directie niveau, om zodoende ook aan de kwaliteitseisen die het onderwijs met zich meebrengt te blijven voldoen.

 

Op de website van de onderwijsinspectie kunt u de meest recente toezichresultaten bekijken.