De school

Veelzijdig en modern

De Berkenhorst is een veelzijdige, ruime, moderne school. Een school met veel aandacht voor sport, muziek en cultuur. Het muziekonderwijs wordt verzorgd door eigen leerkrachten. Behalve in de groepen 5 en 6 waar de lessen gegeven worden door een vakdocent van Scala Centrum voor de Kunsten. Wij nemen binnen de gemeente Staphorst deel aan het cultuur- en erfgoedproject. Dat betekent dat op dit gebied voor alle kinderen elk jaar twee activiteiten zijn. Daarnaast wordt vanaf groep 3 elke week een les dramatische vorming verzorgd door een vakleerkracht.

Respect voor iedereen
Een openbare school is onze samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Godsdienst en maatschappij krijgen alle aandacht; objectiverend, niet richtinggevend. Een openbare school kent geen voorkeur. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
Niet a-p-a-r-t, maar samen.
 

De naam
De naam "Berkenhorst" is meegenomen van de vorige locatie: een horst (verhoging) omgeven door berken bomen aan de Berkenlaan.
Op de huidige locatie hebben we de naam van de school gehandhaafd en er zijn opnieuw, aan beide zijden van de school, berkenbomen geplant.