Handige links

Onze school staat midden in de samenleving en heeft daarom te maken met verschillende instanties. Op deze pagina een overzicht hiervan. Door het volgen van de link wordt u naar de site van de instantie doorgestuurd.

Stichting Promes
De website van het schoolbestuur waar onze school toe behoort. U vindt hier veel bovenschoolse informatie.

www.stichtingpromes.nl


GGD
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD verzorgt 2 keer per 8 jaar een screening van alle leerlingen. Dit gebeurt in groep 2 en 7. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

www.ggdijsselland.nl


Leerlinggebonden financiering
Voor kinderen met bepaalde problemen is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden en eisen een zgn 'rugzakje' aan te vragen. Meer informatie kunt u krijgen bij de interne begeleiding van de school of via onderstaande link.

www.leerlinggebondenfinanciering.nl


Ministerie van Onderwijs (OCW)
Informatie van het ministerie van Onderwijs vindt u op deze site. Tevens een vraagbaak bij allerlei onduidelijkheden.

www.minocw.nl


Inspectie van onderwijs
De instantie die de kwaliteit van de scholen controleert. Diverse rapportages hierover zijn op de site van de inspectie terug te vinden.

www.onderwijsinspectie.nl


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
VOO is een belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs. De VOO geeft informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor de onderwijspraktijk. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs.

www.voo.nl